کسی که شهید زندگی کند شهید می شود

 

فیلم دوربین مداربسته بیمارستانی که حاج قاسم پشت در اتاق عمل چشم انتظار عمل جراحی نوه دوست شهیدش بود

همچنین بررسی کنید ...

موشن‌کمیک انگار با اشباح درگیر شده‌ایم!

موشن‌کمیک «مردان‌نامرئی» به روایت امین‌زندگانی پس از حمله طوفانی فلسطینی‌ها در هفتم اکتبر، طبیعی بود …