وقف میراث ماندگار

هیچ پاداشی انسان را پس از مرگ تعقیب نمی‏ کند مگر در سه خصلت: صدقه ‏ای که در زمان حیات بدهد که این صدقه پس از مرگش تا روز قیامت به عنوان صدقه‏ ی موقوفه ‏ی غیر قابل ارث جریان خواهد داشت. یا سنتی نیکو که آن را بنیان نهد که خود بدان عمل کرده و دیگران نیز پس از او بدان عمل کنند یا فرزندی که برای او طلب مغفرت کند.

امام صادق (علیه السلام)

مجموعه فرهنگی راه نور با بیش از یک دهه فعالیت در محیط مسجد و در فضایی به وسعت 30 متر مربع , اکنون با توسعه فعالیت های خود در زمینه های فرهنگی , مذهبی , ورزشی , تبلیغی , خیریه , آموزشی و … نیاز به محلی برای فعالیت های خود دارد.