انجمن محیط زیست

انجمن محیط زیست مجموعه را نور از سال 1400 از میان اعضای این موسسه تشکیل شد .

از فعالیت های این واحد می توان به موارد زیر اشاره کرد :

* فعالیت اعضای داوطلب مجموعه در پاکسازی و جمع آوری زباله های ارتفاعات جنوبی شهر مشهد ( کوهستان پارک خورشید – کوهپارک – پلکان باباکوهی – ارتفاعات چهارچشمه – ارتفاعات بلوار نماز )

* شناسایی و جمع آوری حیوانات خانگی رها شده جهت تحویل به پناهگاه ها یا حامیان

* تهیه و کاشت انواع نهال های مثمر و غیرمثمر متناسب با آب و هوای مشهد با هدف تقویت فضای سبز نوار جنوبی شهر