شماره حساب ها

شماره حساب های کانون فرهنگی تبلیغی راه نور به شرح زیر است :

5029-0870-0073-2837

بانک توسعه تعاون

به نام کانون فرهنگی تبلیغی راه نور

_______________________________________________________________

6037-9977-5000-5176

بانک ملی

به نام کانون فرهنگی تبلیغی راه نور

مبالغ واریزی به این شماره جهت برگزاری کلاس ها و برنامه های فرهنگی , ورزشی و تفریحی برای نوجوانان و جوانان صرف می گردد.

_______________________________________________________________

6037-9979-5028-4886

بانک ملی

به نام مرکز نیکوکاری ثارالله

مبالغ واریزی به این شماره برای خانواده های تحت پوشش این موسسه در زمینه های تامین معیشت روزانه , تامین نیازهای اولیه و الزامی زندگی , تامین هزینه داروی افراد بیمار , تامین هزینه تحصیل کودکان صرف می گردد.

 

ضمنا دستگاه کارتخوان در دفتر مجموعه وجود دارد .