حمایت از ما

شماره کارت جهت فعالیت های عمومی مجموعه : (به نام کانون فرهنگی تبلیغی راه نور)

۵۰۲۹-۰۸۷۰-۰۰۷۳-۲۸۳۷

شماره کارت جهت برگزاری برنامه های مذهبی و دینی : (به نام کانون فرهنگی تبلیغی راه نور)

۶۰۳۷-۹۹۷۷-۵۰۰۰-۵۱۷۶

شماره کارت واحد خیریه : (به نام مرکز نیکوکاری ثارالله)

۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۲۸-۴۸۸۶

جهت واریز حمایت های خود از طریق ارز دیجیتال می توانید از آدرس ولت های زیر استفاده نمایید.

USDT (ERC20) : 0x119e1fd3f74d91a36ed234bdf0db8140ea1a2b0b

Ethereum (ERC20) : 0x119e1fd3f74d91a36ed234bdf0db8140ea1a2b0b

Shiba (ERC20) : 0x119e1fd3f74d91a36ed234bdf0db8140ea1a2b0b

BitCoin (BCT) : 1Exg47a1PbFwJi2NXbp1tDBdkKzcK2sdJx

TRX (Tron/TRC20) : TMuTpz4pccegjwfnAskN328L6vNshWYFo3

Doge : (Dogecoin) : DQEF1SRbcYYth4vcgzAe8owRirHZTNmpX8

  • در صورت لزوم امکان دریافت وجه نقدی نیز در قبال دریافت رسید وجود دارد.
  • دستگاه کارتخوان در دفتر مجموعه موجود می باشد.