آرشیو برچسب ها: ارتداد

آیا اسلام واقعا دین خشونت است؟

امروز شاید بیش از هر زمان دیگری هجمه‌ها علیه آئین مقدس اسلام شدت گرفته است. در واقع، گسترش جهانی اسلام در ده‌های اخیر، باعث شده پیروان ادیان دیگر، قدرت‌های استکباری و استعمارگران، احساس خطر کنند و پروژۀ اسلام‌هراسی را برای مقابله با جریان نفوذ اسلام راه بیندازند. آنها با دامن …

ادامه پست »