آرشیو برچسب ها: مرد بتا کیست

از ویژگی های مردان بتا چه می دانید؟

تقسیم بندی تیپ های شخصیتی: روانشناسان متعددی تیپ های شخصیتی را تقسیم بندی کرده اند و این کار را بر اساس معیارهای متفاوتی انجام می دهند. یکی از این تقسیم بندی ها مربوط به تیپ شخصیتی آلفا و بتا است که در سال ۱۹۵۰ توسط رزونمن و فریدمن صورت گرفت …

ادامه پست »