آرشیو برچسب ها: دعا برای فرزند صالح و سر به راه

دعاهایی برای داشتن فرزند صالح

هنگامی که ازدواج می کنید و تصمیم می گیرید که بچه دار شوید بهترین دعا برای شما دعای طلب فرزندان صالح و سالم است. در ادامه دعاهایی را برای داشتن فرزندی صالح آورده ایم. پرسش : برای آن که فرزند انسان صالح، سلامت و عاقبت بخیر شود، در قنوت نماز …

ادامه پست »