آرشیو برچسب ها: حکم های غسل صبر

غسل صبر و احکام آن

غسل صبر چیست؟ یکی از غسل هایی که می توانید در هر زمانی انجام بدهید غسل صبر است. این غسل همانند غسل های دیگر است، تنها تفاوت آن ها نیت آن ها است. این غسل را در پایان حمام انجام بدهید. انجام غسل باعث افزایش صبر و آرامش شما می …

ادامه پست »