آرشیو برچسب ها: تشخیص بمباران عشق

از بمباران عشق و راه های حفاظت از آن چه می دانید؟

بمباران عشق، تلاش برای دستکاری احساسات و شروع یک رابطه سمی یا وابسته کردن فرد و رها کردن او است. متاسفانه احتمال این که یک رابطه ناسالم را با بزرگترین عشق زندگیتان اشتباه بگیرید زیاد است. بمباران عشق به رفتارهای فریبنده و بسیار محبت آمیز اشاره دارد که اگر در اوایل …

ادامه پست »