آرشیو برچسب ها: انواع بیمارهای مرتبط با دیاتز استرس

دیاتز استرس چیست؟

مدل دیاتز استرس ( به انگلیسی : diathesis-stress model ) نظریه ای است که نشان میدهد اختلالات روانی و شرایط پزشکی ناشی از ترکیب استعداد بیولوژیک و استرس است. این مدل به عنوان مدل استرس – آسیب پذیری نیز شناخته می شود و چارچوبی برای درک چگونگی تعامل آسیب پذیری …

ادامه پست »