نماهنگ «شهید جمهور»در راه خدمت شد جان فدا

نماهنگ «شهید جمهور» با شعری از قاسم صرافان و اجرای گروه سرود حبیب و نور منتشر شد.

تهیه شده در شهر سرود ماوا

همچنین بررسی کنید ...

نماهنگ دعای عظم البلاء

نماهنگ دعای عظم البلاء | تقدیم به هزاران شهید مظلوم فلسطینی