غسل صبر و احکام آن

645645645645 - غسل صبر و احکام آن

غسل صبر چیست؟

یکی از غسل هایی که می توانید در هر زمانی انجام بدهید غسل صبر است. این غسل همانند غسل های دیگر است، تنها تفاوت آن ها نیت آن ها است. این غسل را در پایان حمام انجام بدهید. انجام غسل باعث افزایش صبر و آرامش شما می شود.

پرسش : انجام غسل صبر چه حکمی دارد؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی : برخی اشاره به چنین غسلی کرده اند و تنها به قصد رجا (به امید رسیدن به ثواب) می توان این کار را انجام داد.

آیا انجام غسل صبر سندیت دارد ؟

پاسخ همه مراجع : وجود غسل صبر مورد بحث هست، ولی رجاءً به قصد رسیدن به آرامش،طلب صبر و کسب ثواب میتوان غسل صبر انجام داد که طریقه انجام آن مثل سایر غسل هاست.

پرسش : آیا می شود با دوش حمام غسل کرد ؟

پاسخ :

• غسل به دو صورت انجام می شود ارتماسی و ترتیبی، ارتماسی به این صورت است که انسان به نیت غسل تمام بدن را در آب فرو ببرد به عنوان مثال در آب رودخانه یا استخر و… و ترتیبی آن است که به نیت غسل به ترتیب اول سر و گردن و بعد سمت راست بدن و بعد سمت چپ بدن را تا آخر بشوید. (تفصیل این احکام در توضیح المسائل مراجع تقلید آمده است)

• اکنون اگر مقصود شما این است که آیا می توان با دوش غسل ترتیبی را به جا آورد پاسخ می دهیم، بله می توان با دوش و به نیت غسل اول سر و گردن و بعد سمت راست و بعد سمت چپ بدن را شستش به گونه ای که به همه ی بدن آب برسد.

• اگر مقصود شما این است که دوش گرفتن بدون نیت غسل و انجام دادن احکام آن  و تنها شستشوی بدن کافی باشد و به جای غسل حساب شود می گوییم به لحاظ ادله شرعی این دوش گرفتن غسل حساب نمی شود و احکام غسل را ندارد، غسل یک وظیفه دینی است و باید با نیت تقرب به خداوند و طبق دستور شرع صورت بگیرد تا احکام غسل بر آن مترتب شود.

همچنین بررسی کنید ...

علم پیامبران, چرا و چگونه؟

پیامبران الهی، منادیان توحید و عدالت، همواره در طول تاریخ بشریت، نقشی محوری در هدایت …