آرشیو برچسب ها: احتضار در روایات

تسلیم به اراده الهی در فرد رو به احتضار

احتضار چیست ؟ واژه “احتضار” از فعل “افتعال” و ریشه “حضر” به معنای حاضر شدن گرفته شده است. برخی معتقدند که به دلیل قبض روح توسط فرشتگان در زمان مرگ، این واژه برای حالت حاضر شدن استفاده می شود و شخصی که در این وضعیت قرار دارد به عنوان “محتضر” …

ادامه پست »